BẢNG XẾP HẠNG BÌNH CHỌN

Hội thi văn nghệ Bản Sắc VTTU 2024

...
SBD: 01
YD1 K15
Lượt bình chọn

2319

...
...
SBD: 09
YD3 K16
Lượt bình chọn

2199

...
...
SBD: 04
YD1 K16
Lượt bình chọn

764

...
...
SBD: 02
YD2 K14
Lượt bình chọn

728

...
SBD: 03
YD2 K15
Lượt bình chọn

295

...
SBD: 06
YD2 K16
Lượt bình chọn

220

...
SBD: 07
YD3 K15
Lượt bình chọn

177

...
SBD: 10
YD1 K14
Lượt bình chọn

160

...
SBD: 08
KHOA KT LUẬT - CNTT
Lượt bình chọn

137

...
SBD: 05
YD3 K14
Lượt bình chọn

69